Ogłoszenie

Od 4.05.2019 r. skład Zarządu ROD Jaroszówka przedstawia się następująco:

1. Pytel Zbigniew – Prezes Zarządu
2. Janewicz Wacław – Wiceprezes Zarządu
3. Rojsza Stanisław – Skarbnik Zarządu
4. Sienkiewicz Alina – Sekretarz Zarządu
5. Kulesza Irena – Członek
6. Niemira Mieczysław – Członek
7. Grycel Stanisław – Członek
8. Zechman Mirosław – Członek
9. Cimoch Mariusz– Członek
10. Klim Andrzej – Członek                                                                           11.Jurszewicz Jacek – Członek

KOMUNIKAT

 

 

1. Włączenie prądu-16.03.2019.r
2. Otwarcie bram 1,2,3,na okres wiosenny w dniach  2.04. do 19.04.2019. Oprócz niedziel i świąt w godz.8:00.-18.oo.

3. Włączenie wody 13.04.2019 r

Społeczni instruktorzy ogrodowi

1.Jakończuk Bernarda                                                                                                          2.Przestrzelski Józef                                                                                                                     3.Sienkiewicz Franciszek                                                                                                          4. Janewicz Stefan                                                                                                                       5.Barbara  Suchowolec

 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Elżbieta Wasilewska – Przewodnicząca
 2. Grażyna Wiśniewska – członek
 3. Danuta Zakrzewska – członek

Opłaty w 2019

Opłaty za 2019 r. uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym dniu 04 maja 2019.

 1. Składka członkowska – 6 zł rocznie
 2. Opłata ogrodowa – 0,60 zł/m 2
 3. Opłata za kWh – 0,58 zł/1 kWh
 4. Opłata wodna -0,30 zł/m 2
 5. Opłata energetyczna – 20 zł
 6. Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna) – 250 zł
 7. Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) – 200 zł
 8. Opłata za podłączenie energii elektrycznej – 250 zł

Opłaty za użytkowanie działek należy dokonywać do:

 1. Za użytkowanie działek – do końca czerwca 2019
 2. Za zaległą energię elektryczną – do 31 maja 2019
 3. Energię elektryczną zużytą w sezonie 2019 – do 31 października 2019 r.

Nr konta na które można dokonywać opłat:
37 8060 0004 0000 1674 2000 0010